مشخصات فردی


  عکس پرسنلی

  انتخاب عکس

  سوابق نحصیلی

  دوره تحصیلی محل اخذ مدرک رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ سال اخذ معدل
  اضافه کردن سابقه تحصیلی

  درخواست کار   صلاحیت

   مهارت ها

   اضافه کردن زبان
   زبان مکالمه نوشتن خواندن

   کاری

    نام محل کار تلفن نوع فعالیت شرکت عنوان شغلی مدیر مسئول مدت همکاری دوره تاریخ شروع بکار تاریخ ترک کار حقوق دریافتی(اجباری) علت ترک کار
    انتخاب دو نفر به عنوان معرف شما
    نام نسبت با شما آدرس تلفن شغل

    نهایی

    نام
    نام خانوادگی
    نام پدر
    شماره شناسنامه
    صادره از
    شماره ملی
    تاریخ تولد
    ملیت
    محل تولد
    وضعیت مسکن
    وضعیت تاهل
    وضعیت خدمت
    کدپستی
    تلفن ثابت
    تلفن همراه
    آدرس